Na úvod blogu

Vyskúšajte rýchly a spoľahlivý webhosting

  • 2009
  • Apr
  • 16

Karta prvej pomoci II

Aj keď v predchádzajúcom článku o karte prvej pomoci (KPP) som uviedol, že ma táto téma prestala zaujímať, nedalo mi a sledoval som ďalej vývoj legislatívneho procesu tej nešťastnej KPP. MZ SR 25. februára 2009 dala vyhlášku na nové rokovania. Celý materiál vyhlášky bol upravený a zmenila sa aj príloha. Vlastne vznikli dve prílohy. Prvá hovorí o obsahu novej lekárničky a v druhej sa konečne objavil aj vzor KPP. Celý priebeh legislatívneho procesu a aj vývoj jednotlivých materiálov nájdete na tejto stránke. Medzirezortné pripomienkové konanie o vyhláške bolo ukončené 7. apríla 2009. Jednotlivé materiály a pripomienky sú celkom zaujímavým a zábavným čítaním. Vlastný názor na pripomienky, kto a ako sa vyjadril, alebo sa vôbec nevyjadril, si už urobte sami. Po spracovaní pripomienok sa materiály 14. apríla 2009 dostali na schválenie k ministrovi zdravotníctva a zároveň boli odoslané do Zbierky Zákonov SR. To znamená, že vyhláška bude platná od 1. mája 2009.

Čítať viem, mozog mi ešte slúži, ale pretože nie som právnik, teraz popíšem, že ako ja rozumiem novej vyhláške. Citujem niekoľko odstavcov z predmetnej vyhlášky:

Vyhláška v § 2, článku 1 uvádza:

Lekárničky obsahujú zdravotnícke pomôcky a kozmetické výrobky, zoznam zdravotníckych pomôcok a kozmetických výrobkov, kartu prvej pomoci, označenie výrobcu; ak ide o lekárničku od zahraničných výrobcov aj označenie dovozcu alebo distribútora s údajmi, ako sú názov spoločnosti, a jej sídlo.

Vyhláška v § 3, článku 1 uvádza:

Lekárničky vyrobené podľa doterajších predpisov možno uvádzať na trh naďalej, najdlhšie do 31. júla 2009, len ak je k nim pripojená karta prvej pomoci a sú označené dátumom výroby

Vyhláška v § 3, článku 2 uvádza:

Lekárničky vyrobené podľa doterajších predpisov možno používať najdlhšie do dátumu ich spotreby

Takže, ak tomu rozumiem správne, od 1. mája 2009 platí nová vyhláška, ktorá stanovuje technické parametre a obsah novej lekárničky. Použiteľnosť lekárničiek je ale v troch úrovniach:

Od 1. augusta 2009 si môžem kúpiť už iba nový typ lekárničky, oranžovej farby s obsahom podeleným do štyroch modulov a s KPP podľa prílohy č.2. Bude použiteľná do skončenia dátumu spotreby modulu lekárničky s najskorším dátumom spotreby.

Od 1. mája 2009 do 31. júla 2009 sa môžu predávať (možno uvádzať na trh) aj lekárničky "starého" typu, tie ale musia byť doplnené už výrobcom o KPP, musí byť vyznačený dátum výroby a budú použiteľné do skončenia záruky obsahu.

Lekárničky nakúpené do 30. apríla 2009, teda aj všetky dnes používané lekárničky sú platné do skončenia záruky obsahu. A sú použiteľné aj bez KPP. Z vyhlášky totiž vypadla tá hnusná veta "len ak je k nim pripojená karta prvej pomoci".

Jednoducho, dopoužívame staré lekárničky a po vypršaní ich záruky si kúpime novú. Chválim tú hlavičku, ktorá to tak zariadila. Odpadnú zbytočné starosti pre desaťtisíce vodičov so zháňaním nejakých predražených KPP. Ostáva mi len dúfať, že som sa v predchádzajúcom odstavci nemýlil, že v lete pri cestnej kontrole nebudem musieť vyžiadať aj právnu pomoc aby som vysvetlil, prečo nemám KPP vo svojej "starej" lekárničke. A na moje výhrady z predchádzajúceho článku ohľadom rozmerov novej lekárničky zabudnem, kúpim si väčšie auto :-)

hore