Na úvod blogu

Vyskúšajte rýchly a spoľahlivý webhosting

  • 2011
  • Máj
  • 4

Globálna mikrovlnka

Napadla ma jedna myšlienka. Možno na prvý pohľad vyzerá dosť divoko, alebo nevedecky, ale čo keby som mal pravdu? Myslím si, že podobne ako mikrovlná rúra polievku, aj človek svojimi technológiami ohrieva svoje okolie.

Celý svet je naplnený informáciami o globálnom otepľovaní. Informácie o roztápaní sa ľadovcov, zatopení prímorských oblastí, zmenách celosvetovej klímy, katastrofách a mnohé podobné sa na nás valia z každej strany. Vedecké i menej vedecké analýzy hľadajú príčiny a možné riešenia. Na druhej strane, niektorí tvrdia, že globálne otepľovanie neexistuje a ani výkyvy klímy nevybočujú z normálu. Ja som skôr toho názoru, že to čo sa deje nie je normálne a človek so svojimi aktivitami v tom má prsty. A dosť hlboko. Emisie, motorizmus, spaľovanie fosílnych palív, ničenie prírody za účelom zastavania plôch a okrem toho (podľa mňa) aj pôsobenie elektromagnetického žiarenia má svoj vplyv.

Mikrovlné žiarenie je elektromagnetické žiarenie, frekvenčne sa zaraďuje v rozsahu medzi 300 MHz až 300 GHz. To znamená, zhruba je to pásmo od FM rozhlasového vysielania až po infračervenú oblasť. Jednou z užitočných (?) vlastností mikrovlného elektromagnetického žiarenia je aj schopnosť rozkmitať molekuly niektorých látok. Patrí sem hlavne voda, tuky a látky ktoré ich obsahujú. Naopak, kovové látky odrážajú elektromagnetické žiarenie. Ďalšími materiálmi ako napr. papierom, plastom a sklom prechádza bez nejakého vplyvu. A práve v prvom prípade pôsobením žiarenia sa jednotlivé molekuly látky rozkmitajú, narážajú do seba a zahrievajú sa. A zahrievajú sa v celom objeme. Túto vlastnosť využívame v mikrovlnkách na ohrev potravín a to s pomerne vysokou účinnosťou.

Existuje nepreberné množstvo rôznych druhov produktov človeka ktoré vytvárajú mikrovlné žiarenie. A globálne je ich neuveriteľný počet. Rozhlasové, televízne a satelitné vysielače na všetkých možných frekvenciách, k tomu vybavenie státisícov rádioamatérov. Rádiostanice občianske, vojenské, policajné, firemné, letecké, lodné. Radary na letiskách, lodiach, ich príbuzné mobilné, vedecké, vojenské, či výzvedné. Prevádzkovanie internetu cez wifi, mobilné telefóny, rôzne bezdrôtové pripojenia všelijakých technologických hračiek a mnoho iných zariadení. To všetko vytvára elektromagnetické žiarenie. Na rôznych frekvenciách a s rôznym výkonom.

Výkon aj najjednoduchšej občianskej rádiostanice je asi pol wattu. Televízne, rozhlasové vysielače a radary majú výkon desiatky až stovky kW. Napríklad pre mobilné telefóny hygienické normy stanovujú výkon do dvoch wattov. Zdá sa to zanedbateľný výkon, ale pre zaujímavosť si predstavme taký príklad. V nejakej krajine sú štyri milióny aktívnych mobilov. Vynásobením počtu a výkonu dostaneme číslo asi 8 megawattov! A to už je parádny výkon, pritom som tu neuvažoval o vysielačoch mobilných sietí nad našimi hlavami ktoré súčasne musia byť funkčné, iba s malými mobilnými telefónmi. Pravda, ani mobilný telefón nevyžaruje vždy na plný výkon, väčšinu času beží na malý výkon. Naslúcha. A predsa, na porovnanie mám otázku: čo spraví voda malej riečky s kameňmi na dne koryta? Nič. Ale dajme jej čas a tá malá riečka dokáže vymyť aj hlbokú dolinu cez skaly.

Nedovolím si ani odhadnúť akým výkonom vysielame spoločnými silami na tejto planéte. Náš spoločný výkon ale musí dosahovať neuveriteľné hodnoty v gigawattoch, ba sú to skôr násobky a násobky tejto hodnoty. A všetok ten výkon prechádza našimi telami, telami zvierat a rastlín, cez mraky, hmly, pôdu. Pôsobí na všetky látky s obsahom vody a tukov. A aj takto pomaly ale isto sa ohrievame. Globálne. Myslím si.

Týmto článkom som sa určite nesnažil predložiť ucelenú vedeckú analýzu, ani som sa nepúšťal do nejakých výpočtov či rozborov. Chcel som iba nahodiť tému ako takú. Myšlienku považujem za zaujímavú, možno hodnú na diskusiu a možno vhodnú ju zadať aj ako vedeckú prácu nejakej inštitúcii. A keď už nič iné, možno ste sa aspoň zamysleli nad témou :-)

hore